Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 119387

Dato: 12.12.2020

Dette minner om en annen styringsform i en tidligere tid. Diktatur.Koronavaksinen er en eksperimentell hasteutviklet vaksine med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger.. I hht de siste internasjonale studier ligger den samlede dødlighet på ca 0, 1 % og kan sammenlignes med en kraftig influensasesong. Håndteringen av "pandemien" er lik over hele verden.Folk blir fratatt sine menneskelige rettigheter og fryktpropagandaen blir kjørt gjennom riksmedia flere ganger daglig. Aldri noe om hvordan styrke immunforsvaret mm. At dere nå vil endre loven, igjen med svært kort høringsfrist, er uhørt! At fastlegene skal ha plikt til å spore opp folk som skal vaksineres er uhørt! At dere ikke fortreller sannheten om testen er uhørt! Den var aldri ment å diagnostisere. Et virus så farlig som dere sier, burde lett kunne identifiseres gjennom en spyttprøve!