Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 144425

Dato: 15.12.2020

Tvangsvaksinering er jeg sterkt imot.