Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 119519

Dato: 15.12.2020

Fra lovdata:

§ 2.Kommunens plikt til å tilby vaksinering

Kommunen skal tilby og gjennomføre vaksinering mot smittsomme sykdommer, jf. smittevernloven § 3-8. Befolkningen skal gis nødvendig informasjon om vaksinasjonsprogrammet og kommunens gjennomføring av dette.

Dette er nok tekst, intet å tilføye. Kommunen informerer at fastlegen kan kontaktes ved spørsmål - vaksinering distribueres likt med influensavaksinen. Betal gjerne fastlegen for nålestikkene, om de har tid til overs gjør de det sikkert gjerne.

Ikke pålegg fastleger å single ut pasienter som kandidater - slikt vet vi enten selv allerede, og/ eller: Befolkningen skal gis nødvendig informasjon.....

Pålegg rett instans å publisere og oppdatere i sanntid rapporter om uønskede (bi)virkninger, tilgjengelig for Befolkningen (som jo) skal gis nødvendig informasjon.....

Jeg skal ikke ha vaksinen, og ønsker ikke å bli kontaktet av, og måtte argumentere med fastlegen jeg helst vil opprettholde et tillitsbasert forhold til.