Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 138013

Dato: 15.12.2020

Jeg ønsker ikke at fastlegen skal ha vaksineplikt.