Høringssvar fra Gro Finne

Dato: 15.12.2020

Vaksinasjon må være frivillig. Dette prinsippet må ikke fravikes. Å gi fastleger i oppgave å presse, instruere sine pasienter, vil være ødeleggende for et tillitsforhold mellom lege og pasient som er grunnleggende for god behandling. Jeg er vaksinetilhenger, men skeptisk til coronavaksinen som er utviklet under tidspress, er eksperimentell, og med store profitter. Forslaget gjør meg uttrygg.