Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 867287

Dato: 14.12.2020

Det maa innfóres tvungen vaksinering for Covid-19. Sykdommen er ikke en alvorlig nok trussel for de aller fleste som har god helse og som bruker sunn fornuft og omtanke for seg selv og andre.

Dessuten er dette en helt ny vaksine som benytter seg av mRNA molekyler som man aldri fór har brukt i noen vaksiner tidligere som har blitt godkjent (?) til allmen bruk.

Á la seg vaksinere med Pfizer eller Moderna sin blir á betrakte som et á bli med pá et gigantisk eksperiment. Jfr. med de bivirkningene som man ble klar over etter vaksineringen mot den enda mindre farlige Svineinfluensaen i 2009.

Oxford/Astra Zeneca sin er nok et mye tryggere alternativ, nár den en gang blir tilgjengelig.

Men da er nok Covid-19 ikke lenger et problem av betydning lenger.

Vi er mange som stiller oss skeptiske og rent ut negative til en slik autoritaer tilnaerming til vaksinering mot Covid-19. Spesielt med tanke pá at dette er en ny, hurtigutviklet vaksine.

Pfizer har fraskrevet seg alt ansvar for eventuelle bivirkninger og man har grunn til á tro at Moderna har gjort det samme med sin mRNA vaksine!?

Vil FHI/Helsedirektoratet og administrerende fastlege utstede et dokument hvor det gis absolutte garantier mot at vaksinen er trygg uten bivirkninger, og at viss det skulle oppsto bivirkninger sá vil de ta fullt ansvar for dette samt forplikte seg til ókonomisk erstatning uten at pasienten má gá gjennom den sedvanlige lange prossessen?

Til det vet vi alle svaret....

Innstillingen til forslaget om "tvungen" vaksinering mot Covid-19 blir NEGATIV!