Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103849

Dato: 14.12.2020

Jeg er ikke enig i at det skal være lov å tvinge noen til å ta vaksine mot covid 19. Bare den som selv ønsker det skal ta vaksinen.