Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 622951

Dato: 14.12.2020

Jeg vil ikke bli "tvangsvaksinert", svarer derfor NEI.