Høringssvar fra Jan Ågotnes

Dato: 15.12.2020

Det er ingen logisk grunn til at en hasardiøs vaksine nå skal slippes på hele befolkninger verden over. Og jeg sier det spesielt ettersom vi positivt vet at
1) dette koronaviruset ikke er noen trussel mot folkehelsa i det hele tatt
2) tidligere forsøk på å produsere koronavaksiner har feilet miserabelt, med horrible konsekvenser for forsøksdyrene når de senere ble utsatt for smitten
3) koronavaksiner aldri tidligere har blitt frigitt for bruk på mennesker
4) vaksinen som kommer er uten adekvat uttesting, bl.a. UTEN noen som helst form for langtidsuttesting.

Allikevel skal altså fastlegene nå bli tvunget til å delta i den kommende massevaksineringen. Ved dette blir de tvunget til å lage lister over hvilke fastpasienter som skal vaksineres. Samtidig skal disse legene føre fullstendig register over de vaksinerte og alle bivirkninger, noe som må påregnes å være et betydelig arbeid. (Mange leger orker i dag ikke å registrere vaksinebivirkninger som følge av alt merarbeidet dette medfører). Frem til nå har ikke fastleger hatt noen plikt til å delta i massevaksinasjon, og tidligere måtte alle borgere som ønsket å vaksinere seg møte opp i henhold til annonsering fra kommunen. Nå skjerpes dette på uforståelig vis, ovenfor et virus med høyst beskjeden alvorlighetsgrad. Hva er det vi er vitne til her?

Mange velger fastlege basert på den tilliten de har til vedkommende. Når disse fastlegene nå tvinges til å selektere fastpasienter til vaksinering, vil selvfølgelig pasientene ha tillit til legens vurdering. Dette kan bli en stor belastning for de legene som er inneforstått med den faktiske eksperimentelle naturen til denne vaksinen. Vi snakker her om en type vaksine som aldri tidligere har blitt frigitt for bruk på mennesker. På denne måten vil fastlegene, etter å ha foreslått bestemte pasienter til vaksinering, bli gjort medskyldige i og måtte stå til ansvar for mulige alvorlige, ja endogtil livsødeleggende, bivirkninger. Dette er bivirkninger som vi erfaringsmessig vet at kan bli konsekvensen. (Ref. svineinfluensavaksinen).

Kommunene skal nå belastes for utgifter som legene vil få med denne jobben, og mange kommuner og deres innbyggere har allerede en hardt prøvet økonomi som følge av de meningsløse og belastende smitteverntiltakene under koronakrisen.

Paragrafendringen her medfører uhørte konsekvenser for landets fastleger, og svarfristen er absurd kort. Den korte svarfristen gjør at man blir sittende og mistenke taskenspill – spesielt tatt i betraktning alle andre ikke-demokratiske aburditeter som regjeringen har stått for i løpet av de 9 siste månedene. Jeg krever at regjeringen frafaller dette pålegget ovenfor landets fastleger.