Høringssvar fra Inger Dahl

Dato: 15.12.2020

Ønsker ikke noen endringer vedr. vaksinasjonsprogrammet.