Høringssvar fra Anna Minne

Dato: 13.12.2020

Svar på høring vedrørende m-RNA vaccine mot Sars-cov-2 relatert sykdom Covid-19 som en del av det statlige vaccinasjonsprogrammet:

Oppsummering av punkter som sterkt taler mot storskaligt bruk av m-RNA vaccine mot Covid 19:

Vaccinet er ikke sikkert for bruk på mennesker siden de ikke har kravpålagde langtidsstudier avsluttet. Det vanlige er at nye medisiner blir testet i 15-20 år før de får gå til salg. Det skal minimum testes i 5 år.

I dette fall har legemiddelsbolagen takket vare hysterien og den oppiskede stemningen lykkets med å komme unna dette kravet.

Ansvarsfraskrivelse.

Legemiddelsbolagen som tillvirker vaccinet har også lykkets med å ansvarsfraskrive seg sånn at det ikke er mulig å sakssøke dem dersom en ville bli syk som en følge av vaccinet.

Vaccinet kan endre genetisk kode irreversibelt.

Vaccinet innholder nanoteknologi som med en sekvens m-RNA får en muskelcell til å produsere en liten bit av et koronalignende material for å lære immunsystemet å kjenne det igjen. Problemet er at endringer i den genetiske koden for celler har potential for å fortplante seg ikke bare i vår egen kropp uten til våres ufødde barn og ingen vet hvilke konsekvener dette får på lang sikt. Det kan i verste fall lede till missdannelser på barn fra individer som fått denne vaccine. Det er grunnen til at det må studeres under lang tid. Helst over en generasjon. Hvilke som helst penger som ligger bak dette er ikke vært det når fremtide generasjoners hilse står på spill.

Beskrivelse på mekanismen fra Cambridge university:

“RNA vaccines use a different approach that takes advantage of the process that our cells use to make proteins: cells use DNA as the template to make messenger RNA (mRNA) molecules, which are then translated to build proteins. An RNA vaccine consists of an mRNA strand that codes for a disease-specific antigen. Once the mRNA strand in the vaccine is inside the body’s cells, the cells of the persons body use the genetic information to produce the antigen. This antigen is then displayed on the cell surface, where it is recognised by the immune system.”

Misslykkede dyrestudier.

Vaccinet er testet på iller som har et likt immunsystem som mennesket. På dyr er det mulig å gå et steg lenger enn hva som er lov på mennesker. Etter det dyret er vaccinert så kan man smitte dyret med korona og se hva som skjer (ikke lov på mennesker). Det som skjedde da var att illrernes immunsystem begynte å overprodusere immunrespons, dette kalles for en cytokinstorm. Illrerne ble altså attakert av sitt eget immunsystem. Nesten alle dyr dog i plager. Det er dette som er grunnen til at det er nødvendig med langtidsstudier, man må se hva som skjer når et vaccinert menneske blir smittet med virus av forskjellig art. Det tar tid siden det ikke er lov å fremprovosere gjennom at med vilje smitte altså. Man må vente på noen influensasesonger for å se hva som skjer.

Statistikk.

Det er helt vanlige dødstall i norge i år. Se ssb. I Sverige dog uvanlig få forrige år plus at Sverige har bortprioritert de aller sykeste sånn at noen får ikke sykepleie i det hele tatt. Dette kan alene forklare de høyere dødstallene for Sverige. Det er ikke noen pandemi, det er en svår influensa. Har vært verre tidligere år.

Konklusion.

Vaccinet er veldig risikabelt siden det ikke er testet i langtidsstudier og kan medføre risiko for sykdom og genskader hos fremtide generasjoner.

Det må være frivillig å ta et vaccin som ikke er bevist effektivt eller sikkert for å beskytte mot en virussydom som har 99,8 % overlevnad. Og det må være helt fritt fra trussler hvis man velger å ikke ta det.

Jeg er sivilingeniør i Kjemiteknik og har lest medisin, medisinteknik og bioteknik. Jeg er også medlem i ”Gjenåpne Norge nå” og jeg siger et bestemt NEJ til å ha dette m-RNA vaccinet som en del av det statlige vaccinasjonsprogrammet.

Kilder:

FDA sine hjemmesider.

SSB

Dr. Jon Tallinger

Dr. Michael Yeadon

https://www.phgfoundation.org/briefing/rna-vaccines

WORLD DOCTORS ALLIANCE

Video fra WORLD DOCTORS ALLIANCE.

//The Most Important Video You Will EVER See

https://open.lbry.com/@TruthVault:0/Ask-The-Experts-(Covid-19-Vaccine)---The-Most-Important-Video-You-Will-EVER-See:9//