Høringssvar fra Aurora støtteforening

Dato: 15.12.2020

På vegne av Aurora støtteforening. Vi ønsker ikke at fastlegene skal måtte få enda en plikt som dette.

De har allerede så mye de ikke får gjort som er mye viktigere, og rapporterer ikke inn vaksinskader, noe som er meget viktig etter vår mening.

Mvh. Aurora støtteforening.