Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 177633

Dato: 15.12.2020

Jeg ønsker ikke at det skal bli noen form for tvang/oppfordring med vaksine for covid-19.

Det bør være opp til hver enkelt om man ønsker å ta den eller ikke.