Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 915164

Dato: 14.12.2020

Bør IKKE være pliktig!