Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 492177

Dato: 14.12.2020

Forslaget kan forstås / praktiseres som tvangsvaksinering (eller i det minste et sterkt press) - og bør derfor ikke innføres