Høringssvar fra Monicha Winther

Dato: 15.12.2020

Må si jeg stiller meg undrende til hvorfor fristen for høringssvar er satt så kort.

De fleste vil ikke kunne ha anledning til å uttale seg i denne saken.

Vaksinen må selvsagt være frivillig, og ikke under tvang slik det kan leses for her.