Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 510234

Dato: 14.12.2020

Dette er ikke greit. Vaksinering skal være frivillig. Pasienter skal ikke påvirkes av sin fastlege. Teksten er ganske lite presis. Nøyaktig hvordan er det ment at fastlegene skal bidra til vaksinering? Er det opp til hver enkelt fastlege, eller vil de få pålegg om dette senere? Kanskje det da blir krav om å bidra på en slik måte at legen ikke kan stå inne for det, eller at pasienter mister tilliten til fastlegen sin.