Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 124623

Dato: 15.12.2020

Hei!

Jeg mener at koronavaksinen er en hasteutviklet vaksine med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger.

Jeg mener derfor det er viktig å beholde et FRITT VAKSINEVALG!

Det må altså være opptil hver enkelt å bestemme hva som skal injiseres i egen kropp! En individuell rettighet!

Min kropp - mitt samtykke!