Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 114335

Dato: 14.12.2020

Jeg som pasient og borger nekter jeg at leger skal vaksinere sine pasienter og at taushetsplikten blir redusert eller fjernet.

Jeg ønsker ikke at legene skal bryte taushetsplikten med å henvise og videresende pasientene til noen andre distanser.

Som pasient og borger er jeg for full valgfrihet og at taushetsplikten blir stående.

Jeg sier dermed nei til dette tiltaket, og nei til tvangsvaksinering av pasienter.