Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 925116

Dato: 14.12.2020

Alle vaksiner skal være frivillige, og informasjon om vaksinasjon fra lege /andre instanser skal være taushetsbelagt!