Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 577260

Dato: 14.12.2020

Tvangsvaksinering av sivilbefolkningen som et medisinsk eksperiment er ikke en aktuell tankegang.