Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 136346

Dato: 15.12.2020

Forskriftsendringen ødelegger pasient-lege-relasjonen og er et brudd med den hippokratiske ed.

Høringsfristen er for kort. Jeg avviser dette forslaget.