Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 186740

Dato: 15.12.2020

Støtter ikke forslag til endringer av forskrift om nasjonalt vaksinasjonasprogram.

Denne vaksinen er ikke nok utforsket til at den kan regnes som sikker.

Tidsfristen for et høringssvar er itillegg for kort.