Høringssvar fra Marianne Kleimann Sevåg

Dato: 15.12.2020

Det burde være statens oppgave å sørge for å ivareta sikkerheten og respektere individets rett til bestemmelse over egen kropp. En slik haste-endring svekker tilliten til våre myndigheter og innebærer en mulig helserisiko.