Høringssvar fra Arild Sæterdalen

Dato: 14.12.2020

Jeg er imot å innføre en midlertidig plikt for fastlegene for at de skal bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.