Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 109815

Dato: 14.12.2020

Hva tenker regjeringen og stortinget om at Covid19 vaksinene ikke er blitt testet ut over tid? Hva vet dere om bivirkningene av slike vaksiner? Langtidsvirkningen? Hva vet man? Når man vet at legemiddelindustrien ikke er ansvarlige for evt bivirkninger, blir man jo veldig skeptisk. Jeg tenker at vaksiner må testes ut over lange perioder innen den tas i bruk! Det er for ille om folk i risikogruppen skal være forsøkskaniner! Ergo bør Covid19 vaksinen IKKE være obligatorisk, tenker jeg!