Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 191141

Dato: 15.12.2020

Jeg er i mot tvangvaksinering. Vi vet ikke nok om vaksinen enda.