Høringssvar fra Vibeke Sætherskar

Dato: 14.12.2020

Individets rett til å bestemme over seg selv er grunnleggende i vårt samfunn, og kommer i ulike sammenhenger til uttrykk i nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner Kravet om et fritt og informert samtykke har lang tradisjon som grunnleggende rettsprinsipp og medisinsk profesjonsnorm, med historisk bakgrunn i de umenneskelige eksperimenter som foregikk i nazistenes konsentrasjonsleire. Nürnberg-kodeksen ble vedtatt i 1949, der kravet om forsøkspersonens frie og informerte samtykke ved medisinske eksperimenter ble slått fast som et grunnleggende rettsprinsipp. I 1964 ble Helsinki-deklarasjonen vedtatt av Verdens legeforening, med krav om fritt og informert samtykke til medisinsk forskning som et sentralt tema. Senere ble kravet om samtykke ved medisinske og vitenskapelige eksperimenter gjort til en menneskerettighet ved artikkel 7 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Ingen skal bli tvunget til vaksinering mot sin vilje.