Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 161644

Dato: 11.12.2020

Jeg motsetter meg forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid-19.