Høringssvar fra Tonje Iren Liljedahl

Dato: 14.12.2020

Jeg vil at vaksinering er frivillig og informasjon fra lege er taushetsplikt