Høringssvar fra Monique Blaschek

Dato: 12.12.2020

Avviser høringsforslaget. Sterkt imot.