Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 827424

Dato: 14.12.2020

All vaksinering må være frivillig, da hver eneste borger fritt må kunne velge om man vil ta sjansen

på å ta en temmelig uprøvd vaksine som kan gi alvorlige bivirkninger.

Rune

Oslo