Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 454424

Dato: 14.12.2020

Protest mot tvangsvaksinering!!!!!!