Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 173935

Dato: 15.12.2020

Neitakk til tvangsvaksinering og det bryter med Nürnbergkodeksen.