Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 566222

Dato: 14.12.2020

Ønsker ikke noe brev fra fastlegen