Høringssvar fra World Outreach Mission - Livskraft Norge

Dato: 15.12.2020

Vi er sterkt imot at det skal pålegges leger plikt å informere om eller påvirke pasienter tilå ta covid vaksine eller noen annen vaksine. Det bør være opp til legen å vurdere behov for dette og opp til pasientene å avgjøre.

Det bør aldri påtvinges noen i Norge å ta vaksiner som de ikke selv spør etter.

hilsen

Terje Liverød for World OutreachMission