Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 501485

Dato: 14.12.2020

Stemmer nei!

Dette er et overgrep på det norske folk. 100% valgfrihet uten påvirkning/tvang fra lege.