Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107143

Dato: 14.12.2020

Jeg ønsker ikke at allmennleger skal ha ansvar for å vaksinere sine pasienter. Legen skal beskytte sine pasienter, uansett hva de ønsker, vaksine eller ikke vaksine. En lege står i en maktposisjon overfor sine pasienter og det er ikke ønskelig at noen føler seg presset til å ta en vaksine eller noe annet som bygger på ny, lite utprøvd teknologi. Leger må få lov å si det de mener og ikke tvinges til oppgaver som kan gå på kompromi med egen etisk overbevisning. De som ønsker vaksine kan oppsøke dette selv på egne steder og med leger som ønsker denne oppgaven. Jeg ønsker at alle mennesker og yrkesgrupper i Norge skal være fri til å ta moralske valg etter egen overbevisning og at media skal gi et sant bilde av årlige dødstall i Norge. Hva med å sammenligne coviddødstall med årlige dødstall grunnet influensa? La Norge være et fritt land. Hilsen lærer 40 år.