Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 553366

Dato: 14.12.2020

Nei til fastlegers plikt til å vaksinere mot kinapandemien/corona/covid-19 virus.

Mennesker i en faresone for ikke å tåle dette virus bør ta vaksine. Friske mennesker må få velge dette selv. Mennesker må opparbeide motstandsstoffer mot slike virus naturlig.