Høringssvar fra Tom Rune Jakobshaug

Dato: 15.12.2020

NEI.