Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 724881

Dato: 12.12.2020

En fastlege er pliktig til -ikke- å påføre skade på pasientene sine!

Hva investoren Bill Gates sier er uinteressant. Han er i vaksine med og for sine penger. Å involvere politikere i investeringene sin var smart.

Ser at vaksineprodusentene ikke kan stilles juridisk til ansvar, hvorfor? Frekkheten har ingen grenser.

Det er vidkjent ved tidligere "pandemi" svine influensaen at mange ble skadet for livet. Store erstatningssummer måtte utbetales, dette vet dere.

Det er også kjent at under spanskesyken i 1919 så var det sekundær sykdommen lungebetennelse som drepte mange mennesker. Og dette var før pensilinen kom.

WHO har uttalt at 10% av jordensbefolkning er smittet ca 750 millioner og hva blir % dødligheten da?

Dødligheten er veldig lav ved corona. Så det er overhode ikke grunnlag for tvangs tiltak.