Høringssvar fra Solveig Skaland

Dato: 14.12.2020

Vaksinering er en privatsak og fastlege skal ikke ha dette som en plikt.

Vaksinering skal KUN være et tilbud.