Høringssvar fra Frank Landgraff

Dato: 14.12.2020

Jeg er pt vikar 20%i min tidligere fastlegepraksis. Vi har nettopp søkt HELFO om fortsatt vikariat for 2021. Det er snart 43 år siden min cand. med. eksamen fra Oslo. Jeg var spesialist i allmennmedisin i 31 år. Jeg er klar over at jeg med følgende holdning til denne plikten for fastleger til å tvangsvaksinere listepasientene med Covid-19-vaksine, sannsynligvis bidrar til eget yrkesforbud. Generelt de siste år har fastlegenes plikter økt. Dog har vi hittil kunnet finne trøst i vår egen legeetikk. Med dette forslaget er etikken altså fullstendig satt til side. Jeg er selvfølgelig generelt ikke noen vaksinemotstander. Men har skal vi altså tvinges til å være med på noe som vi ikke aner konsekvensene av. Min holdning her er også fullstendig avhengig av hvilke(n) vaksine(r) som godkjennes. Når dette er klart og vi sannsynligvis og forhåpentlig får valgmuligheter, skal jeg endelig bestemme meg. Samtlige av disse vaksinene er hastegodkjent. 2 av de aktuelle har en fullstendig ny virkningsmekanisme, via mRNA. Når jeg i en videosnutt ser Bill Gates stå og demonstrere på en RNA-modell, blir min skepsis forsterket. Ingen kan vite verken virkning eller bivirkning. Personlig har jeg da intet annet enn min egen samvittighet å stille opp med mot en, i denne sammenheng, mer og mer totalitær stat.