Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 172541

Dato: 15.12.2020

Jeg mener at fastlegene ikke skal ha vaksinasjonsplikt overfor sine pasienter. Jeg er sterkt imot å innføre tvangsvaksinering i Norge. Dette MÅ være frivillig.