Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 156024

Dato: 15.12.2020

Helt feil at fastlegen skal ha en vaksineringsplikt