Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 824419

Dato: 14.12.2020

Jeg ønsker bare at dere skal reflektere over om det kjennes riktig ut å innføre vaksinasjonsprogrammet som dere har foreslått. Om dere skulle dere være i tvil, vær så snill å ta dere god tid til å tenke gjennom og drøfte de høringssvarene som er sendt inn. Det er kanskje vanskelig å kjenne ordentlig etter hva som er riktig å gjøre fordi dere er underlagt sterkt press utenfra, og det må i så fall være en forferdelig situasjon å være i. Dere har min medfølelse dersom dette er tilfellet. Gjør ikke mot andre som dere ikke vil at andre skal gjøre mot dere er en fin leveregel å prøve å etterleve. Husk at vi kan alle gjøre feil, og det er en beundringsverdig egenskap å tørre å innrømme dette for seg selv, og prøve å gjøre det som kjennes riktig ut. Det er mange eksempler på mennesker som har begått urett mot andre, men som siden har vunnet folkets hjerte fordi de omsider har innsett at det de har gjort er galt, og har prøvd å gjøre det godt igjen. Det er i hvert fall noe å ha i bakhodet. Jeg ønsker dere for øvrig en riktig God Jul, og håper inderlig at 2021 blir et bedre år for oss alle.