Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 991441

Dato: 14.12.2020

Hei, slik forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19 er utformet, vil nok mange vil føle seg tvunget eller forpliktet til å ta vaksinen når dette kommer fra deres egen fastlege. Det er tross alt for de fleste en høy grad av tillit når det gjelder fastlege-pasientforhold.

Dette er uheldig!

Dette er en hastevaksine som ikke er utprøvd slik andre vaksiner er. Vaksineindustrien har i tillegg ordnet seg slik at de vil gå klar av ansvar skulle alvorlige bivirkninger oppstå.

Å vaksinere seg bør være frivillig uten press fra myndigheter eller fastleger.