Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 152715

Dato: 15.12.2020

For det første er det altfor kort svarfrist...

Vil ikke ha noen endring,la det være som det er.