Høringssvar fra Liga Grinfelde

Dato: 13.12.2020

Er i mot dette forslaget. Det er et grunnleggende menneskerettighet til å bestemme over sin egen helse og kropp, deriblant, valgfrihet om å ta eller ikke ta vaksine. Dette er virkelig forslag som strider mot all demokrati og grunnleggende menneskerettigheter.