Høringssvar fra Anna Marie Malkenæs Faleide

Dato: 15.12.2020

Eg vil ha full bestemmelsesrett over eigen helse og sjølv avgjere om eg vil ta ei vaksine elle ikkje. Mange leger advarer mot denne vaksina over heile verda. Å påtvinge ei slik vaksine strider mot all etikk og mot vårt demokrati. Tvang, som dette, er uakseptabelt, og frarøver eit kvart menneske å ha råderett til å betemme over eigen kropp og eiga helse. Høringsutkastet stemmer eg for å avvise.